Vejledning i, hvorledes auktioner på Odendo foregår:
Når du deltager i en auktion, får du mulighed for at købe produkter, der som oftest er fabriksnye, men til under normal salgspris.

Det du køber, vil indbringe et auktionsprovenu, som går til sælgeren, der typisk er et godt formål, som du derigennem støtter.

Værd at vide om auktionen:
Det er gratis at byde og vinderen af auktionen er den, der har givet højeste bud, når auktionen slutter. Bud gives over nettet og det er gratis.

Der tages forbehold for prisfejl som følge af force majeure, leveringssvigt, afgiftsændringer, udsolgte varer og trykfejl.

Garanti/Forsikring:
På auktioner, der håndteres direkte af Odendo, tilægges en garanti/forsikring på 2,85% af vinderprisen. Garanti/Forsikring dækker konkurser hos samarbejdsvirksomheder, transportskader, leverandørsvigt samt håndtering.

Registrering som bruger på Odendo:
For at oprette sig som bruger på Odendo.dk skal man udfylde navn, e-mail og kodeord, samt acceptere betingelserne for brug af sitet.

Der vil være valgfri mulighed for at tilføje yderligere information til sin brugerprofil, så som postnummer, et billede osv..

Det er helt gratis at oprette en bruger på Odendo og man kan til enhver tid afmelde sig igen.

En brugerprofil hos Odendo er personlig og må ikke deles med andre, ligesom man kun må oprette én brugerprofil.

Odendo forbeholder sig rettigheden til til enhver tid at deaktivere eller slette en brugerprofil som ikke overholder vores betingelser.

Som bruger på Odendo, må Odendo kontakte dig pr. e-mail vedr. rene servicemeddelelser.

BETINGELSER

Senest opdateret d.31/5 2022

Formidling af auktion:
Odendo er formidler af auktionerne, og har kun ansvaret for formidlingen af kontakten mellem køber og sælger. Sælger bærer ansvaret for varens beskaffenhed, og er ansvarspart i forhold til fortrydelse og reklamation.

Hvornår starter og slutter auktionen:
Start og sluttidspunktet står altid angivet ud for de enkelte auktioner og de enkelte produkter til salg kan indenfor denne periode have forskellig start og sluttidspunkt.

Hvor mange bud kan jeg afgive:
Du kan afgive et ubegrænset antal bud.

Hvordan får jeg besked, hvis jeg vinder auktionen eller bliver overbudt:
Du vil altid modtage en e-mail ved overbud, samt hvis du vinder en auktion. Odendo kan ikke stilles til ansvar for udefrakommende faktorer, der forsinker eller forhindrer e-mailen i at komme frem. Dette kunne f.eks. være overfyldt indbakke, spamfiltre, dårlig internetforbindelse eller browserfejl.

Bliver du overbudt indenfor de sidste minutter af en auktion, er der risiko for, at du ikke modtager en e-mail før auktionen er slut. Derfor opfordrer vi dig til, at følge auktionen i de sidste minutter og løbende opdatere din browser.

Hvordan kan jeg betale, hvis jeg vinder auktionen:
På Odendo kan der betales med:

- Dankort
- Visa Dankort
- Mastercard
- MobilePay 

Der tages IKKE gebyr ved betaling på Odendo

Betales med betalingskort, er du altid sikret mod misbrug. Du har nemlig mulighed for at afvise en betaling, når du modtager din betalingsoversigt. Du har ingen selvrisiko i tilfælde af, at dit kort bliver misbrugt i en internet-butik, der benytter SSL (Secure Socket Layer) i sit betalingssystem. Dermed er du bedre sikret end i den fysiske verden, hvor du har en selvrisiko på 1200 kr., når dit dankort misbruges ved brug af pin-koden.

Data, du sender i forbindelse med køb betalt med betalingskort, er krypterede (SSL), og det er således kun PBS, der kan læse dem. Hverken Odendo.dk eller andre har mulighed for at læse dataene.

Der kan aldrig trækkes et større beløb, end det du har godkendt ved købet.

Du kan IKKE forudbetale med konto-til-kontobetaling. Du kan kun betale med betalingskort, idet denne betalingsform giver dig de bedste forbrugerrettigheder, da du kan få dine penge igen, hvis du går ned til dit pengeinstitut. Du kan få tilbagebetalt pengene, hvis:

- Du ikke har modtaget varen.

- Du har været udsat for et misbrug af dine kortoplysninger.

- Du har fortrudt købet, inden du har modtaget varen ved fx. at nægte at modtage den eller undlade at afhente den hos udbyderen.

- Der er trukket et højere beløb, end du havde godkendt ved bestillingen.

Modtagelse af varen:
Når vi har registreret din betaling, vil du efterfølgende modtage en mail med informationer om dit køb, hvem leverandøren er samt leverandørens kontaktinformationer.

Vi sender mailen med det samme og gennemfører transaktionen.

Du vil herefter typisk blive kontaktet af distributøren, når leveringstidspunktet er fastsat.

Når du byder på en vare, skal du derfor være opmærksom på, om der står, at der vil tilkomme fragt eller om varen skal afhentes et specifikt sted.

Såfremt der ikke er anført noget vedrørende fragt eller afhentningssted, er levering IKKE inkluderet i vinderbuddet.

Produkter der leveres med fragtmand, leveres til kantsten, hvilket betyder at du selv står for opbæring. 

I nogle tilfælde kan opbæring tilkøbes. Forespørgsel kan ske på tlf.: 41108040 eller email: post@odendo.dk

Hvis du ikke er hjemme på leveringstidspunktet kan du altid aftale med os, om vi må stille din ordre i en garage eller evt. på en anden adresse end først aftalt. Dette skal dog koordineres på forhånd.

Indløsning af værdibeviser hos Odendo.dk 
Gyldighedsperioden for dit værdibevis er angivet i beskrivelsen, og fremgår ligeledes inden du bestiller. Hvis ikke andet er angivet, er beviset gyldigt i 3 år fra udstedelsen. Hvis værdibeviset vedrører en vare eller tjenesteydelse som kun udbydes af partneren i en bestemt periode (for eksempel et arrangement/event), vil værdibevisets gyldighed automatisk være begrænset hertil.

Alle værdibeviser er forsynet med en unik kode. Udstederen af værdibeviset skal bruge denne kode, når du indløser dit værdibevis. Kopiering af eller manipulering med værdibeviserne er ikke tilladt. Ved mistanke om kopiering eller manipulering forbeholder Odendo.dk sig retten til at videregive de relevante indsamlede oplysninger til den respektive samarbejdspartner.

Afvisning af bud:
Odendo.dk er berettiget til at afvise et bud, såfremt nedenstående regler ikke er opfyldt.

1. Såfremt køber ikke indbetaler et beløb svarende til buddet eller undlader at indbetale inden 24 timer fra auktionens afslutning, afvises buddet og herefter kan auktionen genoptages. Kun betaling ved overførsel accepteres. Sikkerhedsstillelse eller anden form for betaling accepteres ikke.

2. Såfremt budgiver på nogen måde overtræder reglerne for budgivning, herunder at der er afgivet bud fra en umyndig under 18 år eller der i øvrigt er tvivl om, hvorvidt køber kan erlægge købesummen på grund af konkurs eller anden form for insolvens, forbeholdes der ret til at afvise de pågældende bud som ugyldige.

3. Såfremt et bud ikke når frem som følge af problemer med internettet eller andre tekniske problemer, har Odendo.dk ingen ansvar herfor.

  GENERELLE VILKÅR

  Fortrydelsesret:
  Når du deltager i en auktion, skal du være opmærksom på, at du er omfattet af lovregler herunder forbrugeraftaleloven.

  Du har således i henhold til gældende lovregler 14 dage til at give sælger meddelelse om fortrydelse, regnet fra den dag du modtager varen. Meddelelsen skal være tydelig og skal gives til sælger på e-mail eller telefon, eller ved at sende standardfortrydelsesformularen til sælger.

  Forbrugeren har 14 dage til at returnere varen, efter at der er givet besked om fortrydelsen. Du skal fremsende dette direkte til det formål, der er angivet som sælger i forbindelse med auktionssalget. Sælgers kontaktoplysninger findes på dit Odendo Certificate. Eventuel fragt i forbindelse med tilbagesendelse vil som udgangspunkt påhvile dig og vil ikke blive refunderet.

  Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.

  Hvis varen er blevet brugt, kan den alligevel returneres under fortrydelsesfristen. Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på.

  Værdiforringelsen af den brugte vare fastsættes efter, hvad formålet kan få for den i et videre salg.

  Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:

  1. Levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt,

  2. Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen,

  3. Levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som forbrugeren har brudt plomberingen på,

  4. Levering af tjenesteydelser i form af logi undtagen til beboelsesformål, transport af varer, biludlejningsvirksomhed, forplejning eller tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, når det følger af aftalen, på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres,

  Bemærk at fortrydelsesretten ikke gælder for professionelt handlende.

  Ved køb af tjenesteydelser der er iværksat, men ikke udført, kan dette fortrydes. Dette gælder dog ikke rekreative fritidsaktiviteter som for eksempel kulturarrangementer, rejser eller oplevelser, såfremt det fremgår af auktionen, hvilken dag eller periode den rekreative fritidsaktivitet skal finde sted. 

  Læs mere om fortrydelsesretten på www.forbrug.dk.

  Auktionsregler på Odendo:
  Hvis der bliver budt på en vare indenfor de sidste 5 minutter før auktionen slutter, bliver auktionen automatisk forlænget med 2 minutter.

  Når du afgiver et bud på Odendo, er dette bud bindende. Skulle du fortryde dit bud, skal du kontakte Odendo, så vi kan slette buddet i god tid, inden auktionen udløber.

  For at afgive dit bud og sikre en bedre brugeroplevelse, skal du registrere dit betalingskort. Vi trækker IKKE pengene automatisk. Vinder du auktionen, skal du betale inden for 24 timer efter afsluttet auktion. Sker dette ikke, trækker vi et gebyr på 50 kr.

  Genåbnes en auktion mere end 2 gange, forbeholder vi os retten til at genstarte auktionen.

  Fragt er angivet under leveringsforhold. Hvis intet er nævnt, er fragt ikke inkluderet i buddet.

  Ved yderligere tvivlsspørgsmål, henvises til handelsbetingelserne.

  Reklamationsret:
  Ligeledes skal du være opmærksom på, at du er omfattet af beskyttelsesreglerne i købeloven. Såfremt du modtager en vare, der ikke lever op til det, du med rette kunne forvente, har du 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

  Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

  Hvis du ønsker at benytte din reklamationsret, skal du rette henvendelse til den leverandør der er angivet på dit Odendo Certificate, som er rette ansvarspart i forhold til reklamationer. 

  Eventuel fragt i forbindelse med tilbagesendelse vil som udgangspunkt påhvile dig og vil ikke blive refunderet.

  Donationer
  Under normale omstændigheder er der ingen fortrydelsesret på donationer. Odendo ApS registrerer indtastede oplysninger i forbindelse med donationen. Oplysningerne videregives ikke, men oplysningerne gemmes i fem år ifb. med regnskabet.

  Ved betaling med kreditkort sker registrering via en sikker server hos vores betalinsudbyder, hvor oplysningerne krypteres.

  Persondata:
  Når du opretter en bruger på Odendo.dk, registrerer vi de oplysninger, som du afgiver om navn, e-mail og kodeord. Oplysninger, du afgiver derudover i din brugerprofil, er frivillige.

  Odendo er ansvarlig for indsamling og håndtering af data. Dine oplysninger vil ikke blive solgt eller videregivet til tredjemand. Som registreret bruger har du altid mulighed for aktindsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: post@odendo.dk

  Læs vores Persondatapolitik for yderligere oplysninger

  Odendo.dk bruger cookies til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker og for at sikre en alsidig visning af reklameformater. Til brug herfor registrerer vi udelukkende informationer af teknisk karakter som brugertid, browsertype, IP-numre m.v.

  Læs vores Cookiepolitik for yderligere oplysninger

  Hvis du ønsker at blokere cookies, finder du vejledning på www.forbrug.dk

  Du skal være klar over, at det får konsekvenser for brugervenligheden, hvis du vælger at slette og blokere cookies.

  Ophavsret/Copyright
  Copyright/ophavsretsbeskyttede billeder og fotos må ikke bruges på Odendos platform. Hvis du anvender billeder, fotos, tekster fra ophavsbeskyttede værker, mv. på Odendos platform, er du ansvarlig for, at anvendelsen ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ophavsrettigheder, copyright og andre immaterielle rettigheder.

  Du er altså ansvarlig for, at anvendelsen af andres tekster, billeder, musik- og videofiler mv. til enhver tid overholder den gældende danske lovgivning, samt at enhver form for immaterielle rettigheder respekteres og honoreres efter de til enhver tid fastsatte regler. Odendo Aps og Odendo DK ApS fraskriver sig derfor ansvaret for krænkelser af de anførte rettigheder og videreformidler enhver henvendelse om dette direkte til dig.

  Klageadgang:
  Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte vores kundeservice på post@odendo.dk.

  Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg via Klageportalen for Nævnenes Hus.

  For at kunne klage, skal varen eller ydelsen, som du vil klage over, have kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr. For klager over tøj og sko skal prisen dog have været mindst 720 kr. Det koster et gebyr at få klagen behandlet.

  Når du handler på en e-mærket webshop, kan du gratis få behandlet din sag - uanset beløbets størrelse. Læs mere her.

  Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens klageportal her - http://ec.europa.eu/odr  

  Standardfortrydelsesformularen:
  Denne formular kan printes ud eller kopiers og sendes til sælger, hvis du vil fortryde købet. Formularen er valgfri, og du kan således også give meddelelse til sælger pr. e-mail eller tlf.

  Ejerforhold:

  Odendo ApS er et dansk selskab, der er ejet af:

  - 7500 NØRGÅRD APS, Prins Buris Vej 73D, 7500 Holstebro
  - JUOSSE APS, Hornshøjparken 205, 7500 Holstebro